Garff, J. (2022) “Det bevægende billede – billedets bevægelse: Om retorikkens tidslighed i et par af Kierkegaards taler”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(2), s. 105–124. doi: 10.7146/dtt.v85i2.134332.