Redaktionen (2021) “Indhold 2021-2”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/129669 (Set: 29januar2022).