Friis, M. (2021) “Hvem er ‘vi’ egentlig? : Om Paulus’ brug af flertalsformer i Galaterbrevet”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), s. 167–196. doi: 10.7146/dtt.v84i2.129661.