Brorson, M. (2021) “Whisky eller tonic? Narrativ eksistensteologi”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), s. 124–146. doi: 10.7146/dtt.v84i2.129658.