Lausten, M. S. (2021) “ Biographie”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(1), s. 94–95. doi: 10.7146/dtt.v84i1.128072.