Ingesman, P. (2021) “‘Vom Ehebruch und weglauffen’: Skilsmissegrunde hos Bugenhagen, Hemmingsen og Frederik II”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(1), s. 3–24. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/128068 (Set: 4august2021).