Lausten, M. S. (2021) “Christine Mundhenk (red.) Melanchthons Briefwechsel, Band T 21 (Texte 5970-6291) (1551), bearbeitet von Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Christine Mundhenk. Stuttgart-Bad Cannstatt: Verlag frommann-holzboog, 2020. 484 s. € 298.-”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(3-4), s. 156–157. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125885 (Set: 22juni2021).