Birkler, M. K. (2021) “Paul Tillich: Samarbejdet mellem menneskets ontologiske ophav og eksistentielle vilkår”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(3-4), s. 102–119. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125882 (Set: 22juni2021).