Knudsen, A. H. (2021) “Korsets gåde – en undersøgelse af offerbegrebets filosofiske og teologiske implikationer”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(3-4), s. 83–101. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125880 (Set: 23juni2021).