Johansen, N. M. (2021) “ 275”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(1-2), s. 72–74. doi: 10.7146/dtt.v83i1-2.124185.