Høgenhaven, J. (2021) “Grundtvigs fadervor, Daniel for løverne, en skotsk hofprædikant på dansk og sognekirken som medskaber”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(1-2), s. 1–2. doi: 10.7146/dtt.v83i1-2.124179.