Müller, M. (2019) “Justin som bibelteolog”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(3), s. 160–188. doi: 10.7146/dtt.v81i3.113901.