Nielsen, J. (2008) “Jesus’ Death and the Gathering of True Israel. The Johannine Appropriation of Restoration Theology in the Light of John”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 71(1), s. 55-56. doi: 10.7146/dtt.v71i1.112098.