Nielsen, K. (2018) “Opposition ved Kaj Mogensens forsvar for disputatsen: Livet - det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(2), s. 118–128. doi: 10.7146/dtt.v81i2.109758.