Wolf, J. (2018) “ Oldtid og Middelalder”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(1), s. 75–76. doi: 10.7146/dtt.v81i1.109708.