Christoffersen, S. A. (2010) “Løgstrup og litteraturen”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 73(2), s. 151–152. doi: 10.7146/dtt.v73i2.106422.