Müller, M. (2011) “Septuagintas betydning som en hellenistisk udgave af Det Gamle Testamente”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(3), s. 217–231. doi: 10.7146/dtt.v74i3.106389.