Jensen, H. J. (2011) “Abraham, høflighedens ridder”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(1), s. 3-21. doi: 10.7146/dtt.v74i1.106368.