Stålsett, S. J. (2019) “Sårbarhetens mysterium”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(1), s. 2–17. doi: 10.7146/dtt.v81i1.106364.