Sommer, M. S. (2015) “ Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 78(2), s. 149–150. doi: 10.7146/dtt.v78i2.105747.