Lausten, M. S. (2014) “ Handhevinga av den norske ‘ jødeparagrafen’”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 77(4), s. 330–331. doi: 10.7146/dtt.v77i4.105732.