Stegelmann, M. (2018) “Hvem er hvem i Klagesangene?”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 76(4), s. 242–260. doi: 10.7146/dtt.v76i4.105691.