Rosfort, R. (2013) “A Sociology of Religious Emotion”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 76(1), s. 76–77. doi: 10.7146/dtt.v76i1.105658.