Lemche, N. P. (2013) “Historie og kulturel erindring i Det Gamle Testamente”, Dansk Teologisk Tidsskrift, 76(1), s. 18–31. doi: 10.7146/dtt.v76i1.105650.