Müller, M. (2012) “Jesus and the Rise of Nationalism”., Dansk Teologisk Tidsskrift, 75(2), s. 142–143. doi: 10.7146/dtt.v75i2.105568.