Kristensen, Johanne Stubbe Teglbjærg, og Nete Helene Enggaard. 2023. “Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter”. Dansk Teologisk Tidsskrift 86 (2):101-31. https://doi.org/10.7146/dtt.v86i2.140681.