Lodberg, Peter. 2022. “Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen Og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 S. NOK 449”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (3-4):324-25. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135224.