Larsen, Kasper Bro. 2022. “Debutanten Jesus: Den første Offentlige optræden Som Motiv I Antikke Biografier Og De Nytestamentlige Evangelier”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (3-4):259-94. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135218.