Kristensen, Johanne Stubbe Teglbjærg. 2022. “ 250”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (2):197-99. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134339.