Berntson, Martin. 2022. “Den Inkarnerade Kyrkan – Synliggjord : Recension Av Den Sete Kirke: Festskrift Til Carsten Bach-Nielsen. Red. Mattias Skat Sommer, Nils Arne Pedersen, Jette Bendixen Rønkilde, Rasmus H.C. Dreyer, Svend E. Mathiassen & Anne Pedersen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021. 332 Sider. Kr. 395,95”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (2):189-96. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134338.