Garff, Joakim. 2022. “Det bevægende Billede – Billedets bevægelse: Om Retorikkens Tidslighed I Et Par Af Kierkegaards Taler”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (2):105-24. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134332.