Holm, Bo Kristian, Jette Bendixen Rønkilde, og Jakob Egeris Thorsen. 2022. “Temanummer Om ‘digital nadver’”. Dansk Teologisk Tidsskrift 85 (1). https://doi.org/10.7146/dtt.v85i1.132854.