Lausten, Martin Schwarz. 2021. “ € 298”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (2):212. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129668.