Müller, Mogens. 2021. “ € 79”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (2):201-3. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129664.