Lausten, Martin Schwarz. 2021. “ Biographie”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (1):94-95. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128072.