Poulsen, Frederik. 2021. “Noel Forlini Burt: Encounters in the Dark: Identity Formation in the Jacob Story. Semeia Studies 96. Atlanta: SBL Press 2020”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (1):92-93. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128071.