Ingesman, Per. 2021. “‘Vom Ehebruch Und weglauffen’: Skilsmissegrunde Hos Bugenhagen, Hemmingsen Og Frederik II”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (1):3-24. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128068.