Alesandro, Giovanna Barbara. 2021. “ £ 27”. Dansk Teologisk Tidsskrift 83 (1-2):74-76. https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124186.