Alesandro, Giovanna. 2021. “Karen Bray: Grave Attending, A Political Theology For The Unredeemed. New York: Fordham University Press 2020. 259 S. £ 27.”. Dansk Teologisk Tidsskrift 83 (1-2), 74-76. https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124186.