Nielsen, Kirsten. 2018. “Opposition Ved Kaj Mogensens Forsvar for Disputatsen: Livet - Det Dejligste Eventyr. H.C. Andersens Teologi”. Dansk Teologisk Tidsskrift 81 (2):118-28. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i2.109758.