Halvgaard, Tilde Bak. 2009. “ and Society in the School of Valentinus”. Dansk Teologisk Tidsskrift 72 (3):232-34. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i3.106476.