Müller, Mogens. 2009. “Kommentar Til Markusevangeliet”. Dansk Teologisk Tidsskrift 72 (2):3-4. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i2.106461.