Henriksen, Jan-Olav. 2009. “Begjærets Kristologi, begjærets frigjøring”. Dansk Teologisk Tidsskrift 72 (1):1-17. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i1.106447.