Glebe-Møller, Jens. 2010. “Teologisk-Politisk Afhandling”. Dansk Teologisk Tidsskrift 73 (3):234-35. https://doi.org/10.7146/dtt.v73i3.106434.