Thøisen, Sanne. 2010. “ Band 2”. Dansk Teologisk Tidsskrift 73 (1):79-80. https://doi.org/10.7146/dtt.v73i1.106412.