Theissen, Gerd. 2011. “Om at Forstå Bibelen I Den Moderne Verden”. Dansk Teologisk Tidsskrift 74 (4):258-75. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i4.106396.