Jensen, Carsten. 2011. “Lay Belief in Norse Society 1000-1350.”. Dansk Teologisk Tidsskrift 74 (1), 94-95. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i1.106375.