Stålsett, Sturla J. 2019. “Sårbarhetens Mysterium”. Dansk Teologisk Tidsskrift 81 (1):2-17. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i1.106364.