Sommer, Mattias Skat. 2015. “ Den Svenska Reformatoriska Samtalsordningen Och Den Tidigmoderna Integrationsprocessen”. Dansk Teologisk Tidsskrift 78 (2):149-50. https://doi.org/10.7146/dtt.v78i2.105747.