Lausten, Martin Schwarz. 2014. “ Handhevinga Av Den Norske ‘ jødeparagrafen’”. Dansk Teologisk Tidsskrift 77 (4):330-31. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i4.105732.